Om de diensten zo ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Mariphaea ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegevens worden.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe u de massage/behandeling heeft ervaren
 • Alle informatie die u voor of tijdens de dienst aan mij verstrekt of energetisch bij mij binnen komt, wordt door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut of specialist? Raadpleeg deze eerst of u gemasseerd mag worden tijdens de behandelperiode.
 • Bij Mariphaea worden tijdens de behandelingen/sessies geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van de behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 • Betaling verloopt contant of direct per overboeking bank en dienen direct na de dienst worden voldaan.
 • Mariphaea is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Mariphaea is niet verantwoordelijk voor gemaakte keuzes van een cliënt die zijn genomen na het ontvangen van een reading. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes in zijn/haar leven.
 • Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de diensten van Mariphaea die op de cadeaubon vermeld staan en zijn geldig tot één jaar na uitgifte.
 • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, verklaart u tevens dat u Mariphaea niet aansprakelijk kan stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van de massage.